Projekt „grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych” został zakończony 30 czerwca 2015

Tytuł projektu

„grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych”

Numer projektu

POKL.04.01.02-00-233/11

Priorytet

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie

4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie

4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Okres realizacji

1 sierpnia 2011 - 30 czerwca 2015

Wartość projektu

3 618 772,50 zł

Projekt grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych skierowany jest do studentów rozpoczynających edukację w roku akademickim 2011/2012 na trzech kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Wzornictwo,
 • Fizyka Techniczna,
 • Biotechnologia

Działania projektu obejmowały:

 • Program stypendialny (dla 50% najlepszych studentów kierunków zamawianych)
 • Zajęcia wyrównawcze (dla studentów I roku)
 • Staże dla studentów (dla 20% studentów ostatnich lat kierunków zamawianych)
 • W ramach projektu istnieje możliwość uczestnictwa w wielu atrakcyjnych formach wsparcia
 • Podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach zamawianych
  • „Przyjazne laboratoria”
  • wykłady zaproszonych gości krajowych
  • wykłady specjalistów w języku angielskim
  • kurs Business English/angielski techniczny
  • kursy, szkolenia branżowe
  • wyjazdy na konferencje, seminaria
  • warsztaty dydaktyczne wyjazdowe
  • zakup literatury specjalistycznej dla studentów
  • organizacja i udział w wydarzeniach artystycznych (dla kierunku wzornictwo)
  • studyjne wyjazdy zagraniczne (dla kierunku Fizyka techniczna i Biotechnologia)